mobile48365-365您现在的位置:主页 > mobile48365-365 >

阅读“中国地形分布调查”并回答以下问题(9分

2019-02-02 03:59365bet娱乐平台官网

主题
请阅读“中国地形分布调查”并回答以下问题(9分)。
(1)我是_____的平原,是中国最大的平原,种植系统是__________。
J是_______________________________________的标题_______________________________________,_________________________________标题。
(2)属于第2阶段和第3阶段的分界线是地形区域H和J之间的山区吗?
(3)虽然黄土高原是_____(它充满了字母),但它最初是吗?
在楼梯上,上海最好吗?
___级阶梯。
(4)?以前土地的面积是第一步吗?
(完整的信件)?
地理位置有助于用户2017-05-03